Yönetim ve Yönetim Anlayışımız

Yeniliklere açık olmak...

 

Dünyamızda yaşanan değişim, "sanayi toplumu"ndan, "sanayi ötesi toplumu"na (bilgi toplumuna) geçiş olup, bu özünde bilimsel, teknolojik gelişmelerin belirlediği bir olgudur.

 

Bu köklü değişim, kurumların yönetim anlayışlarında ve idari yapılanmalarında aynı ölçüde köklü değişimlere yol açmıştır.

 

 

Yönetsel Anlayış ve Yapılanmadaki Değişimler:

 

 •  Kurum misyonunun belirlenmesi,
 •  Misyonun kurum-içi, kurum-dışı hedef kuruluş ve bireylerle paylaşılması, anlayış birliği geliştirilmesi,
 •  Dikey yapılanmayla beraber yatay geçişlerin artırıldığı bir idari yapılanma,
 •  Profesyonellerden oluşan hizmet birimleri kurulması ve bu birimlerin işlevsel kılınması,
 •  Temsili anlayış yerine demokratik katılımcı anlayışın yerleştirilmesi,
 •  Kurum değerlerinin oluşturulması, paylaşılması ve benimsenmesi gibi konuları gündeme taşımıştır.

 

Fen Eğitim Kurumları' nın organizasyon yapısını bu çağdaş özellikler biçimlendirmektedir.

Fen Eğitim Kurumları' nda kararlar katılımcılık ilkesine göre alınır.

Fen Eğitim Kurumları' nın kurumsal değerleri; dürüst, sorumlu, çalışkan ve paylaşımcı, güleryüzlü ve hoşgörülü olmak, farklı görüş ve düşüncelere saygı göstermek, yeniliklere açık olmak olarak tanımlanmıştır.

 

 

FEN Okulları Yöneticileri :

 

 •  FEN Okulları'nın eğitim-öğretim ve yönetim amaçları doğrultusunda kurumsal stratejileri belirler.
 •  Çalışanlarının rehberidirler. Kararları onlarla birlikte oluşturur ve uygularlar.
 •  Zamanı iyi kullanmaya özen gösterirler.
 •  Yapıcı ve uzlaştırıcı yaklaşımı benimserler.
 •  Açık iletişimi benimserler.
 •  Adil ve tarafsız davranırlar.
 •  Eğitim - öğretim süreci içinde velilerle işbirliği yaparlar.
 •  Eğitim - öğretim uygulamalarında öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimser ve gerçekleştirirler.

fen

koleji

anaokulları

eğitim kurumları

temel lisesi

© 2015 Fen Eğitim Kurumları, Tüm hakları saklıdır.